مرکز خرید دیپلمات سنتر، در شهر بروجرد، یکی از مهمترین مال‌های تجاری در غرب کشور است. این مرکز با هدفی فراتر از شهر بروجرد تاسیس شده است. شهرهای اطراف آن نظیر اراک، خرم‌آباد، همدان، ملایر و نهاوند با جمعیتی در حدود یک میلیون نفر، از این مرکز بهره می‌برند. مرکز خرید دیپلمات سنتر از تابستان 1398 شروع به فعالیت کرد و برندهای مطرحی هم‌چون جین وست، چرم مشهد و کیا گالری برای اولین بار شعب خود را در غرب کشور افتتاح نمودند. این مرکز جهت رفاه شهروندان، شهربازی، فودکورت، پردیس سینمایی و هایپرمارکت را نیز راه‌اندازی کرده است.

عدم وجود اطلاعات صحیحی درباره تعداد بازدیدکنندگان چالش بزرگی برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک می‌باشد. لذا به‌ناچار از روش‌های سنتی برای تخمیمن افراد استفاده می‌شده است. همچنین این مرکز خرید برای نظارت بر تبلیغات، نیاز به تعریف شاخص‌های کمّی داشت تا بتواند بر اثر بخشی هر کدام از آن‌ها نظارت کند و بدون وجود سرویس فردشمار دقیق این امر میسر نبود. به طور خلاصه:

  • در اختیار نداشتن داده‌های دقیق تعداد بازدیدکنندگان
  • استفاده از روش‌های سنتی برای تخمین افراد
  • عدم وجود معیار منطقی برای پایش تبلیغات

راه‌ حل

نتایج استفاده از ویوکانت

درباره مشتری

چالش مشتری

استفاده از سرویس ویوکانت موجب شد که به نادرستی روش‌های سنتی برای تخمین بازدیدکنندگان پی ببرد و میزان خطای آن را دریابد. درحال حاضر، با در اختیار داشتن داده‌های دقیق ترافیک ورودی به‌صورت ساعتی، روزانه، هفتگی،ماهانه و سالانه موجب شد تا ظرفیت مال تجاری خود را در آن منطقه بهتر شناسایی کند. لذا، برای افزایش ظرفیت تعداد بازدیدکنندگان، گام‌هایی بردارد که قابل رصد کردن و کنترل شدن هستند. همچنین معیار منطقی برای نظارت بر هریک از تبلیغات خود داشته باشد.
  • نظارت دقیق بر اثربخشی هریک از تبلیغات
  • پی بردن به خطای  روش‌های سنتی تخمین افراد
  • دراختیار داشتن داده‌های دقیق ترافیک ورودی به‌صورت ساعتی، روزانه، هفتگی،ماهانه و سالانه که قبل از آن میسر نبود.
  • کاهش هزینه‌های عملیاتی (با شناخت ساعات بیشینه و کمینه تعداد بازدیدکنندگان و بهینه‌سازی تعداد پرسنل، تهویه مطبوع، تاسیسات حرارتی)

نصب سرویس فردشمار ویوکانت در تمامی ورودی‌های مرکز تجاری، جهت شمارش دقیق بازدیدکنندگان.